Děkujeme ...

 

    Touto sekcí vytváříme prostor pro poděkování všem členům i nečlenům, kteří si to zaslouží:

 

    Poděkování  Mirce Staňkové za bezchybnou přípravu Mikulášské besídky pro děti, která proběhla v neděli  2.12. v restauraci "Na vršku".

 

    Obrovský dík patří letos  Petru Boroňovi a Jiřímu Toušovi  za úžasné a bezkonkureční olympijské hry, které pro všechny účastníky Štěpánovické výstrahy zorganizovali v Prášilech. Jejich jednotlivé  sportovní disciplíny se nepochybně zapíší do historie.

 

 

    Děkujeme: 

     Všem, kteří se podíleli na organizaci skvělého  4. babského bálu, a to členům za organizaci, pomoc při přípravě a ceny do tomboly, sponzorům za skvělé dary, Obci  Dolany za zapůjčení sálu a výbornou spolupráci, panu Beránkovi za zapůjčení místnosti, panu Šrámkovi za spolehlivou autobusovou dopravu a všem návštěvníkům za jejich účast a dobrou náladu.

 

    Martě  Chalupové a Romance Wirthové  za zorganizování a přípravu úžasného maškarního odpoledne (nejen) pro děti.

    Hance Hrabíkové za bezkonkurenční medovník, který měl na této akci velký úspěch. :-)